Kontakt

Adresa:  
Ul. Antuna Branka Šimića br. 6
71000 Sarajevo
Bosna I Hercegovina

Telefoni:
Centrala: +387 33 653 - 901
Fax: +387 33 653 - 901
Generalni Direktor: +387 33 658 - 699
Tehnički Direktor: +387 33 641 - 578
PODACI O FIRMI:

Identifikacioni broj kod Porezne uprave - Sarajevo: 4200695540004,

PDV broj: 200695540004,

Broj upisa u Sudski registar: UF/I-629/02,

Porezni broj: 01634698
 

E-mail: info@rudex.ba


Transakcijski računi :

Sberbank BH d.d. – Sarajevo ( KM ) : 1401021120002336
Sberbank BH d.d. – Sarajevo ( EUR ) : IBAN BA 3914 0102 1200 2892 36

Unicredit banka d.d. – Sarajevo  ( KM ) : 3389002206825573
Unicredit banka d.d. – Sarajevo ( EUR ) : 19000545101, IBAN : BA 39 3386 9048 3329 4096,
SWIFT : UNCRBA22


Gdje se nalazimo