Autoput Doboj - Banja Luka

admin

Dionica Doboj - Prnjavor

Projekat: Bušenje i miniranje kamenog agregata za nasipe
Naručilac: Granit doo Skoplje - PJ Prnjavor; MG Mind doo - Mrkonjic Grad
Količine: 2.300.000 m3.c.m.

Go back