Reference -PROJEKTOVANJE

3. Izrada " Glavnih projekata, Dopunskih projekata i Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi ", te ostale projektne tehničke dokumentacije, za:

 • 3.1 PK " Tušnica " - Livno,3.2 PK, GP " PUT " - Sarajevo,
 • 3.3 " Rudnik Krečnjaka Breza - RKB ", Breza
 • 3.4 " Rudnik mrkog uglja - Breza ", PK " Koritnik " – Breza,
 • 3.5 " Mitsubishi Materials Corporation " - Tokyo, Japan
 • Mineral Energy Resources Department " za potrebe " Rudnika mrkog uglja " - Breza,
 • 3.6 " Rudnik mrkog uglja - Abid Lolić " – Bila.
 • 3.7 « Alpine « - Rudnik krečnjaka Lapišnica, Istočno Sarajevo
 • 3.8 RMU « Kamengrad « - Sanski most,
 • 3.9. „ Neimarstvo „ a.d. – Trebinje;
 • 3.10 „ Proton „ d.o.o. – Žepče
 • 3.11 „ INGRAP „ d.d. – Hadžići
 • 3.12 „ Tvornica cementa Kakanj „ d.d. – Kakanj
 • 3.13 RMU „ Abid Lolić „ d.o.o. – Travnik, Bila

NAZAD