Rudarstvo i građevinarstvo

1. Gradnja puteva i drugih objekata građevinske niskogradnje bušenjem i miniranjem, i to:
 • 1.1.

  • Izgradnja šumskih puteva u reviru DIP " Ribnica ", Kakanj, u 1996 / 1997 godine i šumskog revira u Bosanskom  Petrovcu 1997 / 1998 godine.
  • Izgradnja vodovodne mreže ( prokop kanala ) na području Kladnja, u 1997 godine.
  • Proširenje putne komunikacije " Kakanj - Tršće ", u 1998 godine.
  • Izgradnja puta " Babin Do - Šabići ", ( Bjelašnica ), 1999 godine.
  • Izgradnja puta " Šabići - Sinanovići ", ( Bjelašnica ), 1999 godine.
  • Izgradnja puta " Zoranovići - Vrhovi ", ( Igman ), 1999 godine.
  • Izgradnja puta " Gornja Grkalica - Darkovac ", ( Igman ), 2000 godine.
  • Izgradnja puta " Krstac - Darkovac ", ( Igman ), 2000 godine.
  • Izgradnja vodovodnog rezervoara i kanala za napajanja na području Opštine Prozor,
   u toku 1998 godine.
 • 1.2 Bušenje i miniranje na gradnji šumskih puteva " Šumarstvo ", Vareš, u 2001 - 2003 godine.
 • 1.3 Izgradnja trase puta i infrastrukture ( kanala ) za napajanje apartmanskih naselja na SCR" Bjelašnica " u toku 2004 godine.
 • 1.4 Probijanje trasa puteva na širem rejonu Bjelašnice, općina Trnovo, u toku 2006 godine.
 • 1.5 Bušenje i miniranje na trasama puteva – pozajmištima za « Sarajevo Šume « d.d., 2006 i 2007 godine.
 • 1.6 Izgradnja vodozahvata bušenjem i miniranjem ( privatni objekat ), Trebinje 2007 godina,
 • 1.7 Proširenje putne komunikacije od hotela „ Maršal „ – SRC Bjelašnica prema Šabićima za firmu„ GRAKOP „ d.o.o. , 2007 godina.
 • 1.8 Proširenje putne komunikacije Garež - Delijaš, općina Trnovo za firmu „ ORMAN „ d.o.o., 2008 godina.
 • 1.9 Proširenje putne komunikacije Garež - Delijaš, općina Trnovo za firmu „ ORMAN „ d.o.o., 2009 godina.
 • 1.10 Proširenje putne komunikacije Grkalica - Pendičići, općina Trnovo za firmu „ TB Inženjering „ d.o.o., 2009 godina.
 • 1.11 Proširenje putne komunikacije hotel „ Maršal „ SRC Bjelašnica – prema Šabićima, općina Trnovo,  „ Grakop „ d.o.o., 2010 godina.
 • 1.12 Proširenje putne komunikacije Tarčin – Kreševo, „ TB Inženjering „ d.o.o. – Breza, 2012 godina
2. Eksploatacija ugljena i kamena bušenjem i miniranjem, i ostali poslovi iz oblasti rudarstva:
 • 2.1. Vađenje ugljena bušenjem i miniranjem sa izradom pristupnih puteva, na ugljenokopima :

  • 2.1 Bušenje minskih bušotina na PK « Vrtlište », " Rudnik mrkog uglja " - Kakanj u periodu od 1990 - 2003 godine u količinama do 2000 m' buš/dan Ø ( 89 -115 ) mm.
  • 2.2 Eksploatacija uglja na PK " Koritnik I " , " Rudnik mrkog uglja " - Breza, uključivo bušenje i miniranje, u periodu od 2000 - 2003 godine.
  • 2.3 Bušenje i miniranje minskih bušotina na RMU « Tušnica « - Livno, 2006 i 2007 godina.
  • 2.4 Bušenje i miniranje minskih bušotina na PK " Koritnik II " , „ Junuzović kopex „ d.o.o. – Lukavac - " Rudnik mrkog uglja " - Breza, u periodu 2008 - 2010 godina.
  • 2.5. Bušenje i miniranje minskih bušotina na PK " Koritnik II " , „ RMU BREZA „ d.o.o. – Breza – 2011,
  • 2.6.  Bušenje i miniranje minskih bušotina na PK " Koritnik III " - „ RMU BREZA „ d.o.o.„ BBM Vareš „ d.o.o. – Vareš, 2012 i 2013 godina


 • 2.2. Vađenje kamena, bušenjem i miniranjem sa izradom pristupnih puteva i etaža, na kamenolomima firmi :

  • " Terakop ", Tuzla ( kamenolom " Gračanica " kod Živinica ), 1998 - 2000 godina.
  • " Hidrogradnja ", Sarajevo ( kamenolom " Greben " u Kaknju ), specijalna miniranja u periodu 1997 – 2005, 2009 i 2010 godina.
  • " Damm ", Tuzla ( kamenolom " Stupari " ), 1999 - 2000 godina.
  •  " Bosnaputevi ", Sarajevo ( kamenolomi " Zovik ", " Paska Luka ", " Čevljanovići " ), specijalna miniranja u periodu 1990 – 2005 godina.
  •  " Ingrap ", Hadžići, 1997 – 2005, 2008 godina.
  • " RMG - Group ", Istočno Sarajevo ( kamenolom " Lapišnica " ), 1998 - 2000 godina.
  • " RKB - Rudnik krečnjaka Breza ", ( kamenolom " RKB " - Breza ), 1999 godina ( kontinuirani rad na poslovima bušenja i miniranja ),
  • " Građevinar ", Novi Travnik, 1998 - 1999 godina,
  •  " Komotin ", Jajce, 1998 - 1999 godina,
  • " Smrčevica ", Gornji Vakuf, 1998 - 1999 godina,
  • " Krivaja ", Zavidovići, 1998 - 1999 godina,
  • " Edi - San ", Tešanj, ( kamenolom " Trebačko brdo " ), 1997 - 1999 godina,
  • " Misoča ", Sarajevo ( kamenolom " Misoča " kod Ilijaša ), 1998 - 2005. Godina,
  • GP „ PUT „ – I.Sarajevo, kamenolom „ Krupac „, bušenje minskih bušotina,
  • " Grakop ", Kiseljak ( pozajmište " Pandurica " na Bjelašnici ), ( 2004 godina > ),
  • " Jata ", Srebrenik ( kamenolom " Orlova klisura " kod Srebrenika ), 2005 godina,
  • " House Milos " ( kamenolom " Zobov Do " kod Sarajeva ), 2005 godina,
  • " Horizont " ( kamenolom " Horizont " - Vitez ), 2005 godina,
  • „ Neimarstvo „ a.d. ( kamenolom « Lučni Dol « - Trebinje ), 2006 - 2009 godina,
  • „ Hidrogradnja „ d.d. ; Sarajevo ( kamenolom  „ Sigma „ – Hadžići ); 2007 - 2011 godina,
  • „ Kunovac company „ d.o.o.; Sarajevo ( kamenolom „ rijeka Raca „ ); 2007 - 2008 godina,
  • „ Sarajevo šume „ d.d.; Sarajevo ( pozajmista ); 2007 - 2008 godina,
  • „ Siteks gradnja „ d.o.o. – Bugojno ( kamenolom „ Zavlast „ ) – 2008 godina,
  • „ A.B. PUT „ d.o.o. ( NEXE grupa ) – Sarajevo, ( kamenolom Duboki do ) – 2009 - 2010 godina,
  • G.P. „ Primorje „ a.d. – Ulcinj, ( kamenolom „ BORIK II „ ) Republika Crna Gora – 2009 - 2011 godina,
 • 2.3 Specijalna bušenja i miniranja u Kaknju i Sarajevu, na rušenju objekata u urbanim sredinama.
 • 2.4 Specijalna bušenja i miniranja na kanalu za hidrocentralu kod Fojnice za firmu " Orman ", Kiseljak, 2004 godina.

 • 2.5 Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na apartmanskom objektu firme " Tehel " Sarajevo na SRC " Bjelašnica ", 2004 godina. ( konturna miniranja ).

 • 2.6 Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na trasi puta za apartmanska naselja na SRC " Bjelašnica " kod hotela „ Maršal „, 2004 godina. ( miniranja u neposrednoj blizini objekata, hotala „ Maršal „ - Bjelašnica ).

 • 2.7 Projektovanje i izvođenje specijalnog miniranja na apartmanskom objektu firme " Harysco " Sarajevo na SRC " Bjelašnica ", 2006 godina.

 • 2.8. Izvođenje preciznih bušačko-minerskih radova na portalu tunela „ Kladušnica „, Podpaklenik kod Olova za „ HIDROGRADNJA „ d.d. – Sarajevo, 2009 godina

 • 2.9. Izvođenje bušačko-minerskih radova na portalu tunela „ Bjelava „ - , Podpaklenik kod Olova za „ SCT – BBM „ d.o.o. – Sarajevo, 2009 godina

 • 2.10.Izvođenje bušačko-minerskih radova na HE ULOG  - Kalinovik ( Izrada prisutupnih puteva, radnih platoa i istražnih štolni ), „ PRIJEDORPUTEVI „ a.d.,  2011, 2012, 2013 godina
 • Bušačko-minerski radovi na trasi magistralnog puta M17.3 Neum – Stolac, „ BiM Treyd „ d.o.o. – Kakanj, 2011 godina
 • Bušačko – minerski radovi na koridoru Vc, poddionica Kravice – Bijača ( bušenje i miniranje glavne trase autoceste ) , „ Izgradnja Tojaga „ d.o.o. 2011-2012 godina
 • Specijalna miniranja na izradi kanalizacionog kanala – „ T&D Company „ d.o.o. – Ljubuški, 2012 godina ( miniranje u urbanoj sredini )
 • Bušačko – minerski radovi na koridoru Vc, poddionica Kravice – Bijača ( bušenje i miniranje unutrašnje odvodnje autoceste ), „ Izgradnja Tojaga „ d.o.o. – Mostar, 2012 godina
 • Bušačko – minerski radovi na koridoru Vc, poddionica Zvirovići – Kravice ( bušenje i miniranje glavne trase autoceste ) , „ Izgradnja Tojaga „ d.o.o. 2012 godina
 • Bušačko-minerski radovi na koridoru Vc, poddionica Zviroviči – Kravuce ( bušenje i miniranje za potrebe izgradnje mostova Studenčica i Trebižat ), „ Zadruga „ d.o.o. – Mostar, 2012-2013 godina
 • Bušački radovi na koridoru Vc, poddionica Zviroviči – Kravuce ( bušenje istražnih bušotina za potrebe izgradnje mostova Studenčica i Trebižat ), „ Hering „ d.o.o. – Široki Brijeg, 2013 godina
 • Bušački radovi za potrebe izgradnje autoputa Doboj - Prnjavor ( bušenje i miniranje na kamenolomu Ljubić kod Prnjavora  ), „ MG Mind d.o.o. – Mrkonjić Grad, 2013 godina
 • Bušački radovi za potrebe izgradnje autoputa Doboj - Prnjavor ( bušenje i miniranje na kamenolomu Ljubić kod Prnjavora  ), „ Granit d.o.o. Skoplje – PJ Banja Luka, 2013 godina

NAZAD