Reference - SEIZMIKA

4. Seizmička mjerenja ( povremeni i kontinuirani monitoring )
   Izrada " Projekata i Elaborata seizmičkih uticaja masovnih miniranja na ljude i objekte
  ( uticaji i zaštitne mjere ) ", za:
 • Bosna i Hercegovina
  • Izrada elaborata seizmičkih dejstava na ljude i objekte za PK " Vrtlište ", " Rudnik mrkog uglja " – Kakanj, 2003 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu " Krupac ", GP " Put ", Sarajevo, 2001 - 2011 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolom " Sigma " -  Hadžići, " Hidrogradnja " - Sarajevo, 1999 - 2008 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu  " Greben ", Kakanj , " Hidrogradnja " - Sarajevo, 2003 – 2005.
  • Seizmička mjerenja na PK " Koritnik I i II ", " Rudnik mrkog uglja " - Breza, 2001 - 2013 god.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomima " Zovik ", " Čevljanovići ", " Paska Luka ", GP " Bosnaputevi "  Sarajevo, 1999 – 2008 godine.
  • Seizmička mjerenja na apartmanskom naselju SRC " Bjelašnica " - Bjelašnica, " IN " d.o.o., Sarajevo, 2004 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu " Orlova Klisura ", " Jata " - Srebrenik, 2005 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu « Kijevo «, « Terex « d.o.o. – Bijeljina, 2006 - 2009 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu « Kijevo «, « CH « d.o.o. – I.Sarajevo, 2010> godina.
  • Seizmička mjerenja na objektu « BH Petrola « - Nišići, Krivajevići, 2006 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Lučni Do „ – Neimarstvo a.d.- Trebinje, 2006 - 2009 godina.
  • Seizmička mjerenja na objektu TE Gacko, površinski kop „ Gračanica „ – Safir d.o.o., 2006 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Pritoka „ – IKIĆ COMERC  d.o.o. – Bihać, 2007 godina.
  • Izrada Elaborata seizmičkih dejstava na ljude i objekte ( uticaji i zaštitne mjere ) za kamenolom „ RKB „ – „ Rudnik Krečnjaka Breza " - Breza, 2007 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ rijeka Rača „ Visojevići, kod Srednjeg, " Kunovac company " -  Sarajevo, 2007 i 2008 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu " RKB ",  " Rudnik krečnjaka Breza " -  Breza, ( kontinuirani monitoring ) od 2001 godine do danas.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Planina „ – „ Geokop „ d.o.o. – Banja Luka, 2007 godine.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Ljubačevo „ – „ Kozaraputevi „ a.d. – Banja Luka, 2007 i 2008 godine.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Drugovići „ – „ Niskogradnja „ d.o.o. – Laktaši, 2007 godine.
  • Seizmička mjerenja na vikend objektima lokaliteta Visojevići – Nišiči; za „ Fublan Comerc „  i  „ Sarajevo šume „; 2007 godina.
  • Seizmička mjerenja na objektima SRC Bjelašnica; prilikom rekonstrukcije putne mreže u 2007-oj  godini, za „ Grakop „ d.o.o. – Kiseljak.
  • Seizmička mjerenja trasi puta Sarajevske zaobilaznice, tuneli Oštrik i Ožega u 2008 godini, za „ BBM VAREŠ „ d.o.o. – Vareš
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Pilica „, „ XD „ d.o.o. – Gornja Trnava, 2009 godina
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Siteks gradnja „ d.o.o. – Bugojno ( kamenolom „ Zavlast „ ) – 2008 godina,
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Zgonjevo“ , - „ Mineks dd „ d.o.o., Zvornik, 2009 godina
  • Seizmička mjerenja miniranja na rastresanje sa izradom Elaborata na kamenolomu „ Greben „ u 2009 i 2010 godini za „ HIDROGRADNJA „ d.d. – Sarajevo
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Jakić „ za „ Jakić „ d.o.o. – Vitez u  2009 i 2010 godini,
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Karabegovac „ d.o.o. – Doboj u 2009, 2010, 2011 godini,
  • Seizmička mjerenja na portalu tunela „ Podpaklenik „ kod Olova za „ Hidrogradnja „ d.d. – Sarajevo, 2009. godina,
  • Seizmička mjerenja na portalu tunela „ Bjelave „ kod Olova za „ SCT - BBM „ d.o.o. – Sarajevo, 2009. godina,
  • Seizmička mjerenja miniranja na rastresanje sa izradom Elaborata na kamenolomu „ Greben „ u 2010. godini za „ HIDROGRADNJA „ d.d. – Sarajevo
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Borovačka Stijena „, Trgošped d.o.o., Kakanj, 2009-2010 god.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Jablangrad „ – „ Ruding „ a.d. – Ugljevik, 2010 godine.
  • Seizmička mjerenja na PK „ MOŠĆANICA „ – „ Minersko „ d.o.o. – Sarajevo, 2011 godina.
  • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ Lipac „ – „ V&Z Zaštita „ d.o.o. – Banja Luka, 2011 godina
  • Seizmička mjerenja na kamneolomu „ Stijena „ – „ Halko „ d.o.o., Cazin, 2011 godina
  • Seizmička mjerenja na PK „ BUDANJ „ – RMU Miljevina – „ PETRAS „ d.o.o., I.Sarajevo, 2011-2012 godina
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja u tunelu „ Vijenac „ – „ BEAT BH „ doo, Živinice, 2012 godina
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja na trasi AC Kravice – Bijaca, Koridor Vc, „ Izgradnja Tojaga „ d.o.o. – Mostar, 2011-2012 godina
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja na objekte u okolini kanalizacionog iskopa ( miniranje ), grad Ljubuški, „ T & D Company „ d.o.o. – Ljubuški, 2012 godina
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja na trasi AC Zvirovići – Kravice, Koridor Vc, „ BEAT BH „ d.o.o. –
  • Živinice, 2012 godina
  • Sudsko vještačenje seizmičkih uticaja miniranja na objekte u okolini kamenoloma „ Ostrožac „, Cazin, Opštinski Sud u Cazinu, 2012 godina
  • Izrada elaborata seizmičkih dejstava na ljude i objekte za PK " Koritnik ", " Rudnik mrkog uglja " – Breza, 2012 godina.
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja na trasi AC Zvirovići – Kravice, Koridor Vc, „ TIM Z „ d.o.o. – Široki Brijeg, 2013 godina
  • Seizmička mjerenja uticaja miniranja na kamenolomu Ljubić kod Prnjavora, MG Mind doo – Mrkonjić Grad i Granit d.o.o. Skoplje, PJ Banja Luka, 2013 godina
Hrvatska
 • Kamenolom " Kaldanija "  SCT, Buje, 1990 - 1992 godina.
 • Kamenolom " Makstoja ", Cementara Pula, 1993 godina.

 

Slovenija
 • Kamenolom " Zapodje ", SCT, IAK Kresnice, od 1990 godina >.
 • Kamenolom " Črni Kal ", Gradis, 1992 godina.
 • Trasa autoceste " Čebulovica - Kozina ", 1995 - 2000 godina.
 • Trasa autoceste " Domžale - Trojane ", 2000 - 2001 godina.
 • Vodovod " Črni Kal ", 1995 godina.
 • Plinovod " Logatec - Rakek ", 1996 godina.

 

Crna Gora
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ BORIK II „ G.P. „Primorje“ a.d. – Ulcinj u 2009 - 2011 godina
 • Seizmička mjerenja na kamenolomu „ PLATAC „,  „ CARINVEST “ d.o.o. – Kotor 2011 godina
 • Seizmička merenja na kamneolomu „ Lješevića – Gajevi „, „ Yu Briv „ d.o.o. – Kotor 2011 godina
 • Seizmička mjerenja na građevinskom iskopu u Nikšiću – „ Exing „ d.o.o. – Podgorica 2011 godina

NAZAD